سرمایه ‎گذاری کامل شرکت در محل نصب

سرمایه ‎گذاری کامل شرکت در محل نصب
با توجه به برنامه توسعه‌ای شرکت آتی ارتباطات ژی در سال 1402، این شرکت آمادگی سرمایه‌گذاری مستقیم برای توسعه شبکه اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی خود را در شهر تهران دارد. با توجه به کیفیت محل نصب، این هزینه به صورت کامل از سوی شرکت آتی ارتباطات ژی تامین می‌شود و درآمد حاصل از فروش فضاهای تبلیغاتی با نسبت مشخص بین صاحبین محل تجاری و شرکت آتی ارتباطات ژی تسهیم می‌شود.

جذب تبلیغات روی رسانه شرکت آتی ارتباطات ژی

جذب تبلیغات روی رسانه ژی
رسانه شرکت آتی ارتباطات ژی خود را یک رسانه اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی می‌داند و لذا آمادگی کامل دارد که کل زمان فضاهای ایجاد شده را در قراردادهای مشخص به صورت کلان فروشی و با قیمت مشخص در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار بدهد یا در قالب قراردادهای تسهیم درآمد با ایشان همکاری داشته باشد. همچنین شرکت آتی ارتباطات ژی آمادگی جذب مستقیم تبلیغات شرکت‌ها و برندهای مختلف و نیز اطلاع‌رسانی سازمان‌های مختلف را نیز دارد.